Ons onderwijs

Stamgroepen 
In onze Jenaplanschool werken we met stamgroepen die uit twee of drie leerjaren bestaan. Zo ontstaat een mooie mengeling van leeftijden en verschillen, vergelijkbaar met een gezin. De kinderen zijn onderdeel van een gemeenschap. Ze hebben een eigen lokaal, de woonkamer van de groep, waar ze in een prettige sfeer samen verantwoordelijk voor zijn. 

Kinderen maken zich de basisvaardigheden eigen. Goed kunnen rekenen, lezen en schrijven is noodzakelijke bagage. Het stamgroepwerk is erop gericht om met de groep of in groepjes vragen te onderzoeken die spelen rondom een bepaald thema. 
Ieder jaar neemt een kind een andere rol aan in de stamgroep; leerling (jongste), gezel (middelste) of meester (oudste). De jongsten in een stamgroep trekken zich op aan de ouderen, als oudste groeien ze in een rol waarin juist zíj het voorbeeld zijn. 

De verschillende rollen in de stamgroep zijn ook sociaal gezien van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We gunnen elk kind een sterke sociaal-emotionele basis. We werken structureel aan het versterken van sociale vaardigheden, altijd gericht op positieve groepsvorming. Voor ons is het heel belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat! 
Samenwerkend leren is bij ons belangrijk. De nadruk ligt op de groep als geheel. De kinderen in de stamgroep zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor dat iedereen het prettig heeft. 


Geen schooljaar is hetzelfde op Het Avontuur. Een kind blijft in zijn of haar eigen leerjaar, maar komt wel elk jaar in een nieuwe stamgroep, waarin ook ieder jaar een andere groepsdynamiek is. Een nieuwe situatie biedt nieuwe kansen. Zo ontstaan er ook ieder schooljaar nieuwe mogelijkheden voor een kind om zijn of haar eigen talenten verder te ontwikkelen. 
Werkwijze 

Jenaplanonderwijs kent vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en vieren. Tijdens deze activiteiten ontmoeten de kinderen elkaar en oefenen ze omgangsvormen, het naleven van afspraken en krijgen ze de vanzelfsprekende plicht om te zorgen voor de ruimtes. Ze volgen een ritmisch weekplan waarin werken met hoofd, hart en handen elkaar afwisselen. 
De stamgroep begint elke dag met een kringgesprek waarin de kinderen kunnen vertellen wat ze hebben beleefd. De stamgroepleider spreekt de dag door en speelt in op wat er in de groep of in de wereld leeft. 

Onze kinderen leren ’s morgens tijdens de cursusmomenten lezen, rekenen, spellen en schrijven. Ze maken hun taken of krijgen uitleg over de doelen. Hierbij werken zij in een tafelgroep, waarin ze hulp kunnen vragen of anderen kunnen helpen. 
’s Middags gaan de kinderen binnen hun stamgroep projectmatig aan de slag. Dit doen ze rondom een thema, waardoor ze als vanzelf uitgedaagd worden te werken aan de lesdoelen van de vakgebieden wereldoriëntatie, kunst en cultuur, wetenschap en techniek, begrijpend luisteren en begrijpend lezen en woordenschat. 

Omdat de leef- en belevingswereld van de kinderen centraal staan, verwerven onze kinderen op een natuurlijke en betekenisvolle manier kennis, vaardigheden en attitude. Ze leren door te onderzoeken en te doen, waarbij samenwerking een grote rol speelt. Wat ze geleerd hebben, laten de kinderen aan elkaar en aan de stamgroepleider zien.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.