Oudercontact

Op diverse momenten in het schooljaar zijn er contactmomenten tussen ouders en school waar de ontwikkeling van het kind centraal staat: 
 
Startgesprek 
Aan het begin van het schooljaar word je uitgenodigd voor een startgesprek. Dit is een omgekeerd 10-minutengesprek waarin jij als ouder belangrijke informatie over je kind en het gezin met de stamgroepleider deelt. 
 

Driehoeks-gesprekken 
Tijdens de zogenaamde driehoeks-gesprekken vertelt in eerst instantie het kind hoe het zich ontwikkeld heeft. Centraal hierbij staat het portfolio. In het driehoeksgesprek gaat het om wat het kind geleerd heeft, over hoe het zich voelt en welke plek het in de groep inneemt, enzovoort. 
De driehoeksgesprekken vinden plaats in: 

  • In het najaar (oktober / november);
  • In het voorjaar (februari / maart) 
  • Aan het einde van het schooljaar (facultatief) 


Voor ouders van de kinderen van de jongste kleutergroep is er na drie maanden onderwijs een stand-van-zaken-gesprek. Dit gesprek komt in de plaats van een 10-minuten-gesprek. 
Voor de kinderen en de ouders van groep 7 is er aan het eind van het schooljaar een voorlopig-school-advies-gesprek. Dit advies wordt ook wel een potloodadvies genoemd. Het advies heeft betrekking op het verwachte uitstroomniveau van je kind. 
In december ontvangen de kinderen van groep 8 in een gesprek met ouders en de stamgroepleider hun schooladvies. Dit gesprek komt in plaats van het 10-minuten-gesprek in het najaar. 
 

Mocht je als ouder de stamgroepleider van je kind willen spreken buiten de 10-minuten-gesprekken, maak dan even een afspraak. 
 
Overige gesprekken 
Als jij als ouder of als de school zich zorgen maakt, kunnen er met groepsleerkracht en intern begeleider gesprekken gevoerd worden over de ontwikkeling van je kind. Dit zijn gesprekken die buiten de gewone gesprekken vallen: 

  • een gesprek met ouders, leerkracht en intern begeleider (al dan niet met het kind erbij); 
  • een gesprek met ouders, leerkracht, intern begeleider en een specialist van buiten de school (bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog en/of eventuele andere deskundigen). 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.